Arxiu Històric "El Trabajo"

SABADELL I EL PERIODIC “EL TRABAJO” (1898-1913)

APUNTS MÍNIMS SOBRE EL MOVIMENT OBRER LLIBERTARI DE SABADELL (1898-1913)

El periòdic “El Trabajo” de Sabadell és probablement una de les capçaleres de major durada i representativitat del militantisme obrer llibertari de les comarques catalanes des de finals del segle XIX fins a les primeres dècades del segle XX.

Diverses ciutats de l'entorn metropolità barceloní, al llarg de les primeres dècades del segle XX, també van arribar a tenir una premsa obrera vinculada a les seves pròpies “Federacions Locals”, de tarannà emancipador i amb un important pes ideològic d'allò que anomenaríem “imaginari llibertari”. És el cas per exemple de Terrassa (“La Voz del Pueblo”), Igualada (“El Obrero Moderno”) o Badalona (“La Colmena Obrera”), per citar alguns exemples de ciutats amb publicacions periòdiques que van jugar un paper destacat en el camp de la propaganda obrera llibertaria. 

Tanmateix cap d'elles va poder aconseguir la brillant longevitat duta a terme pel periòdic “El Trabajo” de Sabadell. No és aquest el lloc adequat per analitzar detingudament la vida orgànica de les diverses “Federacions Locals”, però sí que volem fer èmfasi sobre el valor de l'estabilitat organitzativa a l'hora d'anar conformant un ampli espectre de sociabilitat popular en les diverses poblacions obreres catalanes. 

El Trabajo”, va ser l'òrgan de propaganda de la “Federación Obrera Sabadellense” (F.O.S.) des de 1898 fins a 1913. La seva seu i administració estava domiciliada en el local social que la mateixa posseïa al carrer Estrella nº 110 de la coneguda ciutat del Vallès. Com a òrgan comunicatiu d'una “Federación Local Obrera”, que agrupava a la major part de les societats obreres, no es pronunciava explícitament a favor d'una ideologia emancipadora determinada, però era evident la influència social i política que exercia el “imaginari llibertari” en dita publicació, a través de les diverses comunicacions que en ella s'expressaven, com així mateix al dels militants obrers que influïen i dirigien la coneguda “Federación Local”.

Creiem important ressaltar el paper central que va exercir el moviment obrer de Sabadell en l'articulació organitzada del moviment obrer català de finals del segle XIX i els primers anys del segle XX. Si exceptuem la indubtable hegemonia que exercia el moviment obrer de la ciutat de Barcelona, hauríem d'afirmar que Sabadell seria “l'altra gran referència” a destacar en el si del moviment obrer català amb voluntat emancipadora i d'afinitat llibertària en aquells moments.

I això no és per una qüestió purament capritxosa i/o accidental, sinó que en això influïen alguns elements objectius que pesaven enormement en aquesta realitat social. Cal assenyalar Sabadell com una de les ciutats amb major densitat demogràfica de la geografia catalana de l'últim terç del segle XIX, amb especial rellevància i pes de les classes treballadores en la conformació de la ciutat.

Sabadell va esdevenir una ciutat important gràcies al seu accelerat procés d'industrialització basat principalment en el sector tèxtil, la qual cosa la va convertir segons expressió d'aquella època en la “Manchester” catalana, per la concentració obrera duta a terme de forma  accelerada en les últimes dècades del segle XIX. Això va comportar posteriorment el desenvolupament d'una “sociabilitat” popular, amb tints republicans, federalistes i llibertaris, que va generar una sèrie d'iniciatives culturals de marcat caràcter antiautoritari en el si de les classes treballadores de la ciutat vallesana. 

Per corroborar aquesta informació sobre l'evolució demogràfica, ens podem recolzar en l'anàlisi desenvolupat per la historiadora Enriqueta Camps en el llibre “La formación del mercado de trabajo industrial en la Catalunya del siglo XIX” (Pag.265-269) (Ministerio de Trabajo i Seguridad Social, Madrid 1995) pel que fa a la ciutat de Sabadell des de 1857 fins a 1900. 

Segons aquesta investigadora la població de Sabadell tenia 13.945 habitants en 1857 i ocupava el lloc nº 11 en el conjunt global de les poblacions de Catalunya. Posteriorment l'evolució demogràfica de Sabadell fins a 1900 va ser clarament a l'alça situant-se, en aquest any, al lloc nº 5 de l'àmbit català amb un total d'habitants de 23.294, i sent la segona ciutat en importància de la província de Barcelona, darrere òbviament de la capital catalana. 

Ens agradaria destacar, tanmateix, que utilitzar elements “objectius” pot ajudar a conèixer la realitat social analitzada, però mai podem deixar de costat altres variables menys mesurables, que complementen les realitats històriques més complexes, com és el cas de les variants adscripcions ideològiques i/o polítiques dels grups socials en funció d'esdeveniments diversos al llarg del seu esdevenir. 

En el cas de l'evolució política posterior del moviment obrer de Sabadell, ja coneixem que aquest va tenir actituds diverses, fragmentant així la seva inicial adscripció llibertària, per mostrar-se posteriorment plural i dividida, especialment en els últims anys de la II República i durant el cicle de la Guerra Civil. 

Tornant al periòdic “El Trabajo” òrgan de la FOS (Sabadell), té l'inici de la seva marxa, el dia 1 de desembre de 1898, acabant el seu perllongat periple el 21 de maig de 1913. En total estaríem parlant d'un total de 288 exemplars, el que  pot considerar-se com realment destacat si ho comparem amb la mitjana general de durada dels periòdics obrers de matriu llibertària i/o anticapitalista. 

La repressió exercida per les “forces de l'ordre” del règim de la Restauració sobre els moviments obrers locals, arran de diverses vagues, tendien a desestructurar les bases organitzatives en les quals inicialment es recolzaven. I en molts casos la premsa de les “Federacions Locals” era un dels primers baluards que queien fruit de la citada repressió exercida pels governants de torn.

En el periòdic “El Trabajo”, durant aquesta època decisiva, trobem una multitud d'informacions i articles que ens donen una idea pluriforme d'una realitat obrera i llibertària en construcció que es va assentant progressivament, tant en l'àmbit de la ciutat de Sabadell, com també en el moviment obrer català. 

És important assenyalar com una funció central dels periòdics obrers locals la necessitat d'unir i cohesionar les diverses societats obreres que formen part de la “Federació Local” de la població. Per això les informacions locals són nuclears i per tant matèria principal del periòdic: informacions sobre vagues locals, conflictes diversos, desenvolupament organitzatiu i aspectes culturals progressistes, crítiques a la burgesia local, critica als sectors obrers “inconscients” o “grocs”, critica als poders públics locals, etc.

En un segon pla ja entrarien els aspectes que podem considerar com supra-locals: aquells que afecten principalment al desenvolupament i organització del moviment obrer en el seu conjunt; uns altres que critiquen la situació política i social de l'Espanya de la Restauració i finalment una sèrie d'articles sobre qüestions ideològiques i culturals d'ampli espectre dins de l'imaginari obrerista i llibertari d'aquells moments. 

La cronologia històrica de “El Trabajo” de Sabadell coincideix amb diversos moments  crucials del moviment obrer català i espanyol en els seus intents de coordinació àmplia i també en les  lluites dutes a terme durant aquest període.

En ella veurem reflectits des d'aspectes importants del moviment obrer sabadellenc a uns altres que van conformar l'espai sindical llibertari català en diversos projectes organitzatius i lluites diverses.

No cal oblidar que durant la vigència del periòdic es van produir esdeveniments de gran importància que van afectar enormement el futur del sindicalisme llibertari posterior: des del naixement i desenvolupament de “Solidaridad Obrera” al 1907, fins a la constitució de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en 1911; sense oblidar per descomptat aquesta “gran revolució” que va ser l'anomenada “Setmana Tràgica” al juliol de 1909 que va afectar profundament Barcelona i la majoria de ciutats catalanes, entre elles Sabadell, que va tenir un important paper.

Per acabar aquesta breu introducció sobre el periòdic “El Trabajo” de Sabadell us informem als possibles lectors de la mateixa, que només us podem mostrar una part petita i incompleta de la seva etapa editorial. La col·lecció que incloem a les pàgines posteriors s'inicia el 18-08-1904 i acaba el 26 d'abril de 1913. Aquesta col·lecció que us mostrem conté, així mateix, diverses llacunes i som conscients que difícilment aquests poden ser recuperats íntegrament.

Com Cedall  hem cregut, al marge de les llacunes existents ja esmentades, que és convenient i útil publicar la seva visió i coneixement als curiosos o estudiosos de la premsa obrera i els moviments obrers en general, amb especial incidència per als historiadors locals que tenen com a objecte d'estudi la ciutat de Sabadell.

Esperem haver-la encertat...

 

 

 

 

EQUIP Cedall   (Setembre 2016)            

 

 

 

Pàgina inicial   Documentació