Moviment Obrer a Badalona i Santa Coloma           

Joan Manent i les petites narracions de l'obrerisme llibertari badaloní

 

       Presentació

 

        - El Negre de la Torre

        - El tinent coronel Antonio Radua

        - Els enginyers i encarregats de la Casa Cros

        - El pare Crospis

        - Un cert balanç.... i unes quantes veritats

        - Tot o res o res de tot     

      

 

 

Centenari de la Federació de Societats Obreres de Badalona (1915-2015)

 

       Manifest Cedall

       Document Original de la creació de la Federació (Manuscrit de Joan Peiró)

       Transcripció del document de creació de la Federació

      

       Redescobrir Joan Peiró: Joan Peiró avui per Pere Gabriel

       L'empremta de Joan Peiró a Badalona per Jordi Albaladejo i Blanco

 

 

La Colmena Obrera (1915-1920)

 

 

 

Primer Congrés Societats Obreres (1918)

Entorn als orígens de la CNT a Badalona. (Joan Zambrana)

Extracte Primer Congrés

 

 

Segon Congrés Federació Local (1931)

Breu Introducció Històrica

Extracte Segon Congrés

Del  Congreso Local (Pere Cané)

Crònica "El Eco de Badalona" del 7 de novembre 

 

 

Tercer Congrés Federació Local (1937)

Breu Introducció Històrica

Salutació al Congrés

Extracte tercer Congrés

Míting final

 

Inicis d'un sindicalista llibertari. Joan Peiró a Badalona 1905-1920

Jordi Albaladejo / Joan Zambrana 

        

          Introducció

        Inicis d'un sindicalista llibertari. Joan Peiró a Badalona (1905-1920)

          (text complert)

 

 

 

 

Joan Manent i Pesas. Records d'un sindicalista llibertari català.

 

          Breu introducció històrica

          Records d'un sindicalista llibertari català

 

 

Josep Costa Font. Memórias de un colectivista libertario badalonés (1936-1939)

 

           Introducció

           Memorias de un colectivista libertario badalonés

 

 

José Berruezo. Contribución a la historia de la C.N.T. de España en el exilio.

 

           Introducció

           Contribución a la historia de la CNT de España en el exilio

 

 

Simó Piera. Record i experiències d'un dirigent de la CNT.

 

           Introducció

           Records i experiències d'un dirigent de la CNT

 


 

José Berruezo. Por el sendero de mis recuerdos. 1920-1939

 

           Introducció

           Por el sendero de mis recuerdos. 1920-1939

 

 

Pàgina inicial   Documentació